بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوند بخشنده مهربان

والعصر

قسم به عصر

ان انسان لفی خسر

که همه انسان ها در ضرر و زیان اند

الا الذین آمنو و عملوا الصالحات و تواصعوا بالحق و تواصعوا بالصبر

مگر کسانی که ایمان آورده، و اعمال صالح انجام داده‏اند و یکدیگر را به حق سفارش کرده، و یکدیگر را به شکیبائی و استقامت توصیه نمود

 

امشب شب شام غریبان است امشب کاروان بازمانده از ذوب در عشق  با اندوه بسیار فراوان در غل و زنجیر به طرف شام حرکت می کنند امشب کودکان بی بابا شدند زنها بی شوهر شدند خواهرها بی برادر شدند بی آبی و خستگی امان ها بریده اما راه همچنان ادامه دارد

مسیر به سمت یزید است اسیران خوارج را پیش یزید خلیفه بر حق مسلمانان می برند یزید منتظر خوارج است تا بگوید دیدید وقتی سرکشی کردید چطور خوار و خفیف شدید؟ چگونه عذاب دیدید ؟ چگونه درد و رنج کشیدید؟ اینها همه بخاطر سرکشی و عدم بیعت  با خلفیه بر حق مسلمین و مسلمات بود 

اما آن شیر خواهر آن دختر شیر خدا عشق را نشانشان می دهد

ما رایت الا جمیلا

چیزی جز زیبایی ندیدم

یعنی عشق با هر چه در راهش است زیباست

 

 

ای خدا یک دعایی دارم

عشق و مظهر عشق و زیبایی عشق را دیدم

کرمی فرما و ما را در مسیر عشق قرار بده تا ابد